• 031196132014532.png
  • 194279998920787.png

Chi tiết

LS-Metasol Series

LS-Metasol Series


Hotline: Tel: (08) 38663721 - 39507077
  Chia sẻ lên LinkHay.com

chi tiết sản phẩm

  • Mô tả sản phẩm
  • Hình ảnh sản phẩm


-Tên tiếng anh: Air Circuit Breaker
-Chức năng: Bảo vệ quả tải và ngắn mạch
-Dòng cắt: 65kA ~ 120kA
-Dòng định mức: 630A ~ 6300A
-Số cực: 3P/4P

-ACB của LS-Korea dòng Metasol gồm 2 loại : Fixed & Draw out

-Phụ kiện ACB gồm: Bộ bảo vệ thấp áp (UVT coil), Khóa liên động(2-way/3-way), Cuộn mở (Shunt coil),…

 

Metasol Series

Metasol Series

Metasol Series

Metasol Series

Metasol Series
Metasol Series