• 031196132014532.png
  • 194279998920787.png

Chi tiết

LS-Metasol MCCB&ELCB Series

LS-Metasol MCCB&ELCB Series


Hotline: Tel: (08) 38663721 - 39507077
  Chia sẻ lên LinkHay.com

chi tiết sản phẩm

  • Mô tả sản phẩm
  • Hình ảnh sản phẩm

MCCB:
-Tên tiếng anh: Moulded Case Circuit Breaker
-Chức năng: Bảo vệ quả tải và ngắn mạch
-Dòng cắt: 14kA ~ 150kA
-Dòng định mức: 5A ~ 1600A
-Số cực: 2P/3P/4P

ELCB:

-Tên tiếng anh: Earth Leakage Circuit Breaker
-Chức năng: Bảo vệ dòng rò, Bảo vệ quả tải & ngắn mạch
-Dòng cắt: 1.5kA ~ 65kA
-Dòng định mức: 15A ~ 800A
-Số cực: 2P/3P/4P

Metasol MCCB&ELCB Series

Metasol MCCB&ELCB Series

Metasol MCCB&ELCB Series

Metasol MCCB&ELCB Series

Metasol MCCB&ELCB Series
Metasol MCCB&ELCB Series